deutsch | english | nederlands | русский | polski | română | brasil | български |  search: 

Пречистване на Индустриални Отпадъчни Води

Повече от 30 години EнвироХеми подкрепя промишлеността като проектира, изгражда и пуска в експлоатация пречиствателни станции за индустриални отпадъчни води. Компетенциите на фирмата се доказват от доставените в над 30 страни по света съоръжения за водоподготовка и пречистване на отпадни води. ЕнвироХеми предлага на своите клиенти широк спектър от услуги - консултации, проектиране, пилотни тестове, подпомагане при получаване на необходимите разрешителни, изработка на отделните съоръжения и окомплектоване на пречиствателните станции, пълен монтаж, пуск, обучение на персонала, сервизна поддръжка и при нужда експлоатация.
 

Solland Solar пуска в експлоатация инсталация за отпадъчни води Envochem (5.3.09)

Solland Solar е производител на соларни панели в Хеерлен до Аахен и пусна в експлоатация новата...
>>>